ანონიმური ცხელი ხაზი

ანონიმური ცხელი ხაზის საშუალებით შეგიძლიათ განაცხადოთ ნებისმიერი არაეთიკური, არაკანონიერი ან საეჭვო გამოვლინების შესახებ (მაგალითად: დოკუმენტაციის გაყალბება, კონფიდენციალურობის დარღვევა, კორუფცია, ინტერესთა კონფლიქტი, არაკეთილსინდისიერი საქციელი და სხვა).

ანონიმურ ცხელ ხაზზე დაკავშირების საშუალებებია:

ავტომოპასუხე: 2 444 909 (ტელეფონებიდან და მობილურებიდან)

დაცული ელექტრონული ფორმა (შეავსეთ ფორმა)

*ანონიმური ცხელი ხაზი არ არის განკუთვნილი პირადი ხასიათის საჩივრების, მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებული შენიშვნების და სხვა ტექნიკური ხარვეზების შესახებ უკმაყოფილების დასაფიქსირებლად