დაზღვევის პირობები

გაეცანით თითოეული პროდუქტის შესახებ საინფორმაციო ფურცელს და დაზღვევის პირობებს

 ავტო დაზღვევა

ავტო დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

სტანდარტული ავტოდაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი ONLINE

ავტომანქანის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი "ავტო სტარტი"

ავტოტრანსპორტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის პირობები R/MO-001/17-1

ავტოტრანსპორტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის პირობები R/MO-002/17-1 ONLINE 

ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები MTPL-001/17-1 ONLINE 

ქონების დაზღვევა

უძრავი ქონების დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

უძრავი ქონების და მასთან დაკაბშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები R/HVP-001/17-1

უძრავი ქონების რემონტის და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები SPRO/R-002/17-1

უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის პირობები SPRO/R-003/17-1

უძრავი ქონებისა და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები ONLINE R/HVP-002/17-1

კომერციული ფართის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

კომერციული ფართის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი R/RCP-001/18 

კომერციული ფართის დაზღვევის პირობები R/RCP-002/17

კომერციული ფართის დაზღვევის პირობები #R/RCP-001/18

უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი FLEXA/R-001/18

ძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის პირობები FLEXA/R-001/18

ფიზიკურ პირთა ქონების (რემონტის) და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები FLEXA/R-001/18-1

სამოგზაურო დაზღვევა

სამოგზაურო დაზღვევის პირობები #R/TIP-001/17

სამოგზაურო დაზღვევის პირობები #R/TIP-001/17-2

სამოგზაურო დაზღვევის პირობები #R/TIP-001/17-3

სიცოცხლის დაზღვევა 

სიცოცხლის დაზღვევის საინფორმციო ფურცელი

ტვირთების დაზღვევა

ტვირთების დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

ტვირთების დაზღვევის პირობები MC/R-001/17-1

აგრო დაზღვევა

აგრო დაზღვევის პირობები #AGR/R-001/18-1

აგრო დაზღვევის პირობები #AGR/R-001/18-2

ექიმთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ექიმთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

ექიმთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები MM/R-001/17-1

დოკუმენტების დაზღვევა

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დაზღვევა #CRI/R-001/17-1 

კრედო ბანკის მომხმარებელთათვის

ავტოდაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი 

ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი 

ავტოტრანსპორტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის პირობები R/MO-003/17-1

ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები MTPL-003/17-1

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის საინფორმაციო ფურცელი

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის პირობები LS-001/17

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის პირობები #LS-001/18-1

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის პირობები #LS-001/18-2

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევის პირობები #LS-001/18-3

ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები PTPL-001/17-01

ქონებისა და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევის პირობები CHVP-001/17 

მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის

ქონების დაზღვევის პირობები #FR/SME-001/2017-1

ქონების დაზღვევის პირობები #FR/SME-001/2018-1

ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის პირობები M0/SME-001/2017-1

ტვირთების დაზღვევის პირობები #MC/SME-001/2017-1

მესამე პირთა წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პირობები CPL/SME-001/2018-1

მანქანა-დანადგარების გარეგანი დაზიანების დაზღვევის პირობები #CPL/SME-001/2018-1

ყოველმხრივი ზოგადი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები #CGL/SME-001/2018-1

იურისტთა და ადვოკატების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები #PI/SME-001/2018-1

აუდიტორების პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პირობები #PI/SME-001/2018-1

დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები #CGL/EL/SME-001/2018-1

ელექტრონული მოწყობილობების დაზღვევის პირობები #FR/EE/SME-001/2018-1

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001 

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001/18-2

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობები CPA-001/18-3


ლიბერთი ბანკის მომხმარებლებისთვის

ავტოტრანსპორტის მართვასთან დაკავშირებით მესამე პირების წინაშე წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები LBTPL 001/17/1